BİLİMSEL PROGRAM

29 Ekim Perşembe
18.50-19.00 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Kutlama Programı
19.00-19.30 Translational Oncology-Bench to Bedside
Moderatörler: Emin Kansu, Dicle Güç
19.00-19.15 ctDNA Assesment in Metastatic Renal Cell Carcinoma and Concordance With Tissue Based Testing
Konuşmacı: Zeynep Zengin (USA)
19.15-19.30 Renal Hücreli Kanserde Bağırsak Mikrobiyotası, Tedavi Yanıtı ve Etkiler
Konuşmacı: Nazlı Dizman (USA)
19.30-19.45 Gastrointestinal Kanserler - 2020
Moderatörler: Faruk Aykan, Gökhan Demir
Konuşmacı: Umut Demirci
19.45-20.00 Mentorlara Vakalar / Sorular - Gastrointestinal Kanserler
Mentorlar: Sezer Sağlam, Ebru Çılbır
Konuşmacılar: Özlem Aydın İshak, Ali Oğul, Ayşegül İlhan, Emre Çakır
20.00-20.15 UYDU SEMPOZYUMU
Powerful Start in RAS Wild mCRC Treatment
Moderatör: Bülent Karabulut
Konuşmacı: Mario Scartozzi
20.15-20.30 Baş - Boyun kanserleri - 2020
Moderatörler: Mustafa Özdoğan, Murat Dinçer
Konuşmacı: Erdinç Nayır
20.30-20.45 Mentorlara Vakalar / Sorular: Baş - Boyun Kanseri
Mentorlar: Özgür Tanrıverdi, Ozan Yazıcı
Konuşmacılar: Elvina Almuradova, Hadi Akkuş, Selin Aktürk Esen
20.45-21.00 Meme Kanseri - 2020
Moderatörler: Yeşim Eralp, Devrim Çabuk
Konuşmacı: Özlem Sönmez
21.00-21.15 Mentorlara Vakalar / Sorular: Meme Kanseri
Mentorlar: Gül Başaran, Emel Sezer
Konuşmacılar : Çağrı Yıldırım, Oğuzhan Selvi, Bediz Kurt, Nazan Demir
21.15-21.30 UYDU SEMPOZYUMU
Palbociclib: HR+ HER2- MMK Tedavinize Güç Katın Yaşamı Uzatın
Konuşmacı: Nuri Karadurmuş

30 Ekim Cuma
18:30-18:45 Akciğer Kanseri - 2020
Moderatörler: Fulden Yumuk, İlhan Öztop
Konuşmacı: Erdem Çubukçu
18:45-19:00 Mentorlara Vakalar / Sorular: Akciğer Kanseri
Mentorlar: Cemil Bilir, Tülay Kuş
Konuşmacılar: Duygu Bayır, Aziz Kurtuluş, Ramazan Acar, Musa Barış Aykan
19:00-19:15 UYDU SEMPOZYUMU
1.Basamak mKHDAK (TPS≥%50) Tedavisinde Pembrolizumab ile
Kemoterapiye Kıyasla 5. Yılda 2 Kat OS Mümkün mü?

Konuşmacı : Ahmet Bilici
19:15-19:30 UYDU SEMPOZYUMU
ALK+ Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Seritinib Tedavisi
Moderatör: Ahmet Demirkazık
Konuşmacı: Özlem Er
19:30-19:45 Genitoüriner Kanserler - 2020
Moderatörler: Aytuğ Üner, İlhan Hacıbekiroğlu
Konuşmacı: Deniz Tural
19:45-20:00 Mentorlara Vakalar / Sorular: Genitoüriner Kanserler
Mentorlar: Çiğdem Usul Afşar, Bahiddin Yılmaz
Konuşmacılar: Ahmet Gülmez, Özden Demir, Fatih Gürler
20:00-20:15 UYDU SEMPOZYUMU
Metastatik Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Kabozantinib

Moderatör: Çağatay Arslan
Konuşmacı: Yüksel Ürün
20:15-20:30 Melanom ve Deri Kanserleri - 2020
Moderatörler: Banu Öztürk, Nuriye Yıldırım Özdemir
Konuşmacı: Yasemin Kemal
20:30-20:45 Mentorlara Vakalar / Sorular: Melanom
Mentorlar: Şener Cihan, Özlem Yersal
Konuşmacılar: Ebru Karcı Güner, Şafak Yıldırım Dişli, Akif Doğan
20:45-21:00 UYDU SEMPOZYUMU
Melanomda Hedef Mutasyon:
BRAF
Moderatör: Feyyaz Özdemir
Konuşmacı: Mesut Şeker

31 Ekim Cumartesi
10:00-10:30 Panel: Meme Kanseri
10:00-10:15 Türkiye Pratiğine Yansıyanlar - 2020
Moderatörler: Erhan Gökmen, Güzin Gönüllü Demirağ
Konuşmacı: Gamze Gököz Doğu
10:15-10:30 UYDU SEMPOZYUMU
HR+ HER2- Metastatik Meme Kanserinde Ribosiklib ve Türkiye Deneyimi

Moderatör: Nilüfer Güler
Konuşmacı: Işıl Somalı

10:30-10:50 Seçilmiş Sözel Bildiriler - I
Oturum Başkanları: Sevgi Topçu, Özgür Açıkgöz, Abdullah Sakin, Yakup Ergün
SSB-1 Birinci Basamak İmmünoterapi Alan Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Hastalarında Yanıt Derinliği ile Yanıt Dayanıklılığı ve Genel Sağkalım İlişkisi
Ali Gökyer
SSB-2 Lokal İleri Rektum Kanserinde Prognostik Nutrisyonel İndeks’in Neoadjuvan Kemoradyoterapi Yanıtı Ve Sağkalım Sonuçları İle İlişkisinin Değerlendirilmesi
Rukiye Arıkan
SSB-3 Sistemik İnflamasyon Yanıt İndeksinin Radyoterapi ile Eş Zamanli Temozolomid Sonrası Adjuvan Temozolomid ile Tedavi Edilen Glioblastoma Multiforme Hastalarındaki Prognostik Değeri
Ali Yılmaz
SSB-4 ALK Mutant Metastatik Akciğer Kanserinde Alektinib Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi
Burak Bilgin
SSB-5 Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Nütrisyonel İndeksin Prognostik Değeri
Aykut Bahçeci
10:50-11:20 Panel: Melanom ve Deri Kanserleri
10:50-11:05 Türkiye Pratiğine Yansıyanlar - 2020
Moderatörler: Berksoy Şahin, Türkkan Evrensel
Konuşmacı: Vehbi Erçolak
11:05-11:20 UYDU SEMPOZYUMU
Adjuvan Melanom Tedavisinde İmmünoterapi Yaklaşımı

Moderatör: Nil Molinas Mandel
Konuşmacı: Dilek Erdem
11:20-11:40 Seçilmiş Sözel Bildiriler - II
Oturum Başkanları: Ahmet Şiyar Ekinci, Alpaslan Özgün, Kezban Nur Pilancı, Hüseyin Mertsoylu
SSB-6 Rezeke Edilmiş Pankreas Kanseri Hastalarında Hafıza T Hücre Belirteçlerinin Ve Tümör Mikroçevre Özelliklerinin Prediktif Ve Prognostik Öneminin Araştırılması
Tuğba Başoğlu
SSB-7 Renal Hücreli Kanser Tedavisinde Nivolumab Tek Merkez Deneyimi
Muhammed Mustafa Atcı
SSB-8 Yaygın Evre Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sistemik İnflamatuar Belirteçlerin Prognostik Etkisi
Okan Avcı
SSB-9 Adjuvan Kemoterapi ve Kemoradyoterapi Alan Opere Mide Kanseri Hastalarında Sağ Kalım Sonuçları
Hüseyin Salih Semiz
SSB-10 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Prognozunda Sarkopeni ve İnflamatuar İndekslerin Korelasyonu
İsmail Beypınar
11:40-12:10 Panel: Gastrointestinal Kanserler
11:40-11:55 Türkiye Pratiğine Yansıyanlar - 2020
Moderatörler: Fazıl Aydın, Oğuz Kara
Konuşmacı: İnanç İmamoğlu
11:55-12:10 UYDU SEMPOZYUMU
Metastatik Kolorektal Kanser Tedavisinde Daha Uzun Sağkalım İçin Hangi Ajan

Moderatör: Özcan Yıldız
Konuşmacı: Sinan Yavuz
12.10-12.30 Seçilmiş Sözel bildiriler-III
Oturum Başkanları: Cengiz Akosman, Fatih Karataş, Ali Murat Sedef
SSB-11 ALK Pozitif Akciğer Adenokarsinomlu Hastalarda Alk Füzyon Varyantlarına Göre Birinci Basamak Krizotinib Tedavisinde Yanıt ve Sağkalım Karşılaştırılması (TOG Akciğer Çalışma Grubu)
Ali Murat Tatli
SSB-12 Kolon Kanserinde Kemik Metastazlarının Sağkalım Üzerine Etkileri
Elvina Almuradova
SSB-13 Metastatik Şeffaf Hücreli Renal Karsinom Hastalarında IFN Tedavi Süresi İle Post-IFN Sunitinib Yanıtı İlişkisi
Fatih Gürler
SSB-14 Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tek Merkez İmmünoterapi Deneyimi
Birol Ocak
SSB-15 Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Yanıt Üzerine Etkisi- Pilot Çalışma
Ali Alkan
12.30-13.00 Gün Sonu Değerlendirme Oturumu:Meme, Melanom ve Gastrointestinal Kanserler
Oturum Başkanları: Fatih Teker, Erkan Doğan
Konuşmacılar:
Meme kanseri: Metin Şeker
Melanom: Mustafa Solak
Gastrointestinal kanserler: Tolga Köşeci

Tartışmacılar: Hilmi Kodaz, Evren Fidan, Seher Nazlı Kazaz, Şahin Laçin

1 Kasım Pazar
10:00-10:45 Panel: KHDAK
10:00-10:15 Türkiye Pratiğine Yansıyanlar - 2020
Moderatörler: Süleyman Alıcı, Emin Tamer Elkıran
Konuşmacı: Ahmet Sezer
10:15-10:30 UYDU SEMPOZYUMU
Nivolumab ile mKHDAK’ın 2. Basamak Tedavisinde İmmünoterapi Pratiği

Moderatör: Berna Öksüzoğlu
Konuşmacı: Baran Akagündüz
10:30-10:45 UYDU SEMPOZYUMU
ALK+ mKHDAK Hastalarında Lorlatinib ile Geleceğe Net Bir Adım

Konuşmacı: Saadettin Kılıçkap
10:45-11:05 Seçilmiş Sözel Bildiriler - IV
Oturum Başkanları: Meral Günaldı, Mehmet Küçüköner, Ramazan Esen, Özkan Kanat
SSB-16 Metastatik Kastrasyon Dirençli Prostat Kanserinde İkinci Sıra Tedavide Enzalutamidin Etkinliği: Tek Merkez Deneyimi
Eda Tanrıkulu Şimşek
SSB-17 Metabolik Tümör Volümün Rektal Kkanserinde Prognostik Etkisi
Muhammed Mustafa Atci
SSB-18 Ratlarda, Azoksimetan ile İndüklenmiş Kolon Kanseri Modelinde THSD7A Ekspresyonu ile Tümör Karekteristikleri Arasındaki Korelasyon
Oktay Halit Aktepe
SSB-19 Neoadjuvan Kemoterapi Alan Meme Kanseri Hastalarında EZH2 ve MUC-1 Ekspresyonlarının Patolojik Tam Yanıt ile İlişkisi
Mahmut Büyükşimşek
SSB-20 Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi, Bağımsız Bir Prognostik Faktör Olarak Metastatik Renal Hücreli Karsinomlu Hastalarda Tedaviden Bağımsız Olarak IMDC Skorlama Sistemi için Yeni Bir Bakış Açısı Yaratabilir mi?
Fatma Buğdayci Başal
11:05-12:05 Panel: Genitoüriner Kanserler
11:05-11:20 Türkiye Pratiğine Yansıyanlar - 2020
Moderatörler: Özgür Özyılkan, Hasan Şenol Coşkun
Konuşmacı: Berna Bozkurt
11:20-11:35 UYDU SEMPOZYUMU
2.Basamak Renal Hücreli Karsinom Tedavisinde Nivolumab Deneyimi

Moderatör: Mert Başaran
Konuşmacı: Fatih Köse
11:35-11:50 UYDU SEMPOZYUMU
Metastatik Kastrasyona Dirençli Prostat Kanserinde, Enzalutamid: Veriler, Vakalar, Sonuçlar

Moderatör: Sevil Bavbek
Konuşmacı: Nadine Houede
11:50-12:05 UYDU SEMPOZYUMU
Löprolid Atrigel 6 Aylık ile Prostat Kanserinde ADT: COVID - 19 Salgınında 6 Aylık Form Neler Kazandırıyor?

Moderatör: Sevil Bavbek
Konuşmacı: Mustafa Erman
12:05-12:35 Seçilmiş Sözel Bildiriler - V
Oturum Başkanları: Mevlüde İnanç, Meltem Baykara, Hacer Demir, Didem Tunalı
SSB-21 Over kanserli hastalarda hipertermik intraperitoneal kemoterapi uygulaması için uygun hasta seçimi nasıl olmalı?
Naziye Ak
SSB-22 Metastatik Renal Hücreli Kanserli Hastalarda Everolimus Tedavisinin Etkinlik ve Güvenlik Verileri: Tek Merkez Deneyimi
İrem Bilgetekin
SSB-23 Kanser Hastalarında Covid 19 Klinik Sunumu ve Seyri: Tek Merkez Deneyimi
Ramazan Acar
SSB-24 Aksitinibin Renal Hücreli Kanser Tedavisinde İkinci Seri ve Sonrasında Etkinliği
Şaban Seçmeler
SSB-25 Akciğer kanserli kemoterapi almakta olan hastaların COVİD-19 pandemisi dönemi ile önceki yıllardaki mortalite oranlarının karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi
Ayşe Demirci
SSB-26 Premenopozal Meme Kanseri Hastalarının Adjuvan Tamoksifen Tedavisine Ovaryan Supresyonun Eklenmesinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Umut Varol
SSB-27 COVID-19 Salgını Sırasında Non-Metastatik Meme Kanseri Hastalarında Kanser Nüksetme Korkusu, Manevi İyilik Hali ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
Lokman Koral
12.35-12.50 Gün Sonu Değerlendirme Oturumu: KHDAK ve Genitoüriner Kanserler
Oturum Başkanları: Salim Başol Tekin, Sabri Barutça
Konuşmacılar:
KHDAK: Burak Civelek
Genitoüriner Kanserler: Turgut Kaçan
  Tartışmacılar: Lokman Koral, Esin Oktay, Mustafa Karaca, İbrahim Çil
12.50-13.05 Akılcı İlaç Sunumu
13:05-13:30 Değerlendirme ve Kapanış

BİLDİRİ NO KONU BAŞLIĞI SUNAN KİŞİ
SB-001 Tıbbi Onkoloji Kliniğinde Reçete Edilen İlaçlar Arasındaki İlaç-İlaç Etkileşimlerinin Değerlendirilmesi- ICEBERG Çalışması Ali Alkan
SB-002 Yeni Tanı Prostat Kanserli Hastalarda Kan PSA Düzeyi Kemik Sintigrafisinde Metastazı Öngörebilir mi? Elanur Karaman
SB-003 Nötropenik Kanser Hastalarında Presepsin Düzeyleri Selim Yalçın
SB-004 Kolorektal Kanser Kaynaklı Karaciğer Metastazlarında Bilgisayarlı Tomografi ile Portal Ven Çapı ve Metastaz İlişkisinin Değerlendirilmesi Emrah Karatay
SB-005 İnce Bağırsak Adenokarsinomlu Hastalarda Kliniko-patolojik Özelliklerin ve Prognozun Değerlendirilmesi İzzet Doğan
SB-006 Onkoloji Hekimleri Arasında Kolon Kanser Taraması Yaptırma ve Önerme Sıklığı, Bildiğimizi Kendimize Uyguluyor muyuz? İlkay Gültürk
SB-007 Mide Kanserli Hastaların Klinikopatolojik ve Demografik Özellikleri: Tek Merkez Deneyimi Hayriye Şahinli
SB-008 Evre IV/Tekrarlayan Küçük-Hücreli-Dışı Akciğer Kanserinde (KHDAK) Birinci-Sıra Tedavi Olarak Nivolumab (NIVO) + İpilimumab (IPI) + 2 Kür Platin İçeren İkili Kemoterapi (kemo) ile 4 Kür Kemo Karşılaştırması: CheckMate 9LA Devrim Emel Alici
SB-009 Karaciğer Metastazı ile Presente olan İyi difreansiye Nöroendokrin Tümör Hastalarında Ga-68 DOTA TATE PET-BT Görüntüleme Oğuzhan Selvi
SB-011 Epitelyal Over Kanseri Tedavisinde Doz Yoğun Paklitaksel-Karboplatin ile Konvansiyonel Paklitaksel-Karboplatin Tedavisinin Etkinliğinin Karşılaştırılması Veli Sunar
SB-012 Rektum Kanserinde Diyabet ve Obezitenin Neoadjuvan Kemoradyoterapi Yanıtına Etkisi Mehmet Naci Aldemir
SB-013 KHDAK Hastalarında PD-L1 Ekspresyonun Prognostik ve Prediktif Değeri Hacı Arak
SB-014 Onkoloji Hastalarında Radyoterapi İle HSP70 Düzeyi Arasındaki İlişki Elif Eda Özer
SB-015 Kanser Hastalarının COVID-19 Krizi Sırasında İntravenöz Kemoterapi Uyumu Muslih Ürün
SB-016 Lokal/Lokal İleri Evre Pankreas Kanseri Tanılı Hastalarda Upfront Tedavi Modalitesi Prognostik Öneme Sahip Olabilir Ayşe Kötek Sedef
SB-017 Kemoterapi Planlanan ve ECOG-PS’si İyi Olan Geriatrik Kanser Hastalarının G8, FRAIL, SARC-F ve WHOQOL-BREF Ölçekleri ile Değerlendirilmesi İrem Öner
SB-018 Florür ile Oluşturulan Pankreas Hasarına Karşı Arı Sütünün Koruyucu Etkilerinin Moleküler Biyolojik Yönden Araştırılması Seda Beyaz
SB-019 CheckMate 214 Çalışması İleri Evre Renal Hücreli Karsinomun Birinci Basamak Tedavisinde Nivolumab + İpilimumaba Karşı Sunitinib: 4 Yıllık Takibi ve Nefrektomi Olmayan Hastaların Alt Grup Analizi Mustafa Erman
Copright © Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.