BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Son Gönderim Tarihi: 25 Eylül 2020

Bildirilerin web sayfası üzerinden sisteme girilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiriler Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecektir. 

Bildiri Özet Kuralları

 1. Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır. 
 2. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. 
 3. Bildiri sunum şekli Poster sunum olacaktır; (Sözel sunum olarak kabul edilenler ayrıca bildirilecek olur, Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.)
 4. Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır. 
 5. Bildiri özeti Türkçe olarak gönderilmelidir. 
 6. Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır. 
 7. Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından Times New Roman ve 12 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmıştır.  
 8. Metin tek paragraf olmalıdır. 2 adet tablo ve 1 adet şekil eklenebilir.
 9. Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır. 
 10. Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir. 
 11. Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır. 
 12. Bildiri özeti başlığında, pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. 
 13. İlaç özel isimlerinin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. İlaçların genel (jenerik) isimlerinin kullanılması tercih edilir ve genel isimlerin ilk harfleri büyük yazılmaz.
 14. Bildiri özeti son gönderim tarihi 25 Eylül 2020’dir. 

Geri Bildiri 
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.

 

Copright © Onkoloji ve İmmünoterapi Derneği. Tüm Hakları Saklıdır.